Velkommen til FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn 

 

Historie

 

FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn oprettes første gang den 16. oktober 1919. i 1930 sammenlægges kredsen dog med FDF Randers 1. FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn genoprettes i 1936 som selvstændige kreds. Tre år senere i 1939 nedlægges kredsen og medlemmerne fordeles til FDF Randers 1 og FDF Randers 3.


Den nuværende FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn har eksisteret siden den 23. maj 1941.


I dag har kredsen ca. 70 medlemmer, som er fordelt på 6 forskellige aldersopdelte klasser. Klasserne er opdelt på denne måde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en af de få kredse i FDF har vi indført en Numlinge klasse for børn mellem 0 - 4 år og deres forældre.

I 1948 blev Blokhuset i Dyrby, som er en primitiv hytte, opført. Blokhuset blev i 1956 ombygget og flyttet til dets nuværende position hvor den blev indviet den 23. juni 1971. Desværre nedbrændte hytten i 1980, men et år senere i 1981 opførtes den nuværende hytte.


Omkring 1958 oprettes det første tamburkorps i kredsen, dette udgår dog igen i 1964. I perioden 1964 – 1972 er tamburkorpset oppe at vende et par gange, men den 4. Marts 1973 opstartes det tamburkorps, som er i kredsen i dag.


I 1975 køber FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn kanoer og i 1985 opstartes et egentligt sejladsarbejde. Samtidigt investeres der i en Wayfarer-jolle som døbes Rita, i 1998 købes kredsens anden Wayfarer-jolle Bino. og en tredje i 2010 Victoria.


I 1980 bygges vort nuværende Kredshus på Langvangen ved hjælp af forældre og ledere i kredsen. Da kredsen i 1980 flytter fra ... til kredshuset blev Tumlinge Pilte Lauget oprettet i Sct. Peders Hus for at tilgodese børnene nærmest midtbyen. Tumlinge Pilte Lauget var en midlertidig klasse, som efter en kortere periode skulle få de sidste børn "trukket" ud i kredshuset. Tumlinge Pilte Lauget blev dog en fast klasse i kredsen i hele 23 år, men med udgangen af december 2003 skulle to af lederne på barsel, og derfor var der ikke lederresurser nok til at fortsætte arbejdet i Sct. Peders Hus.

 

I 2010 bliver køkken og et grupperum lagt sammen til et sort nyt køkken og der bliver bygget en tilbygning til kredshuset bestående af et stor rum med en folde væg.