Velkommen til FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn 

 

Sejlads

 

Klasseleder Peter Nielsen Tlf. 25340101

 
Hvis du har lyst til at komme ud på bølgen blå, få vind i sejlene og du er 12 år, kan svømme 200 meter så er FDF Randers 2´s sejladsafdeling lige noget for dig.
Udover det ugentlige møde tirsdag aften hvor vi sejler på Randers fjord i sommerhalvåret, så laver vi weekendture og tager på en helt uges sejlads togt. Sidst vi var af sted var i det sydfynske øhav, vi har også tidligere haft en maraton sejlads fra Thyborøn og til Randers igennem Limfjorden.
Sejlads afdelingen er en klasse i FDF Randers 2, på lige fod med kredsens tamburkorps og de alders opdelte klasser.

Sommerhalvåret

Sommerhalvåret starter når vi klargør sejladsafdelingens 3 wayfare joller efter de har været i vinterhi.
Vi vil så dygtig gøre medlemmerne, der alle er starter som forgast, man starter med at lære at rigge båden med sejl og det øvrige udstyr man skal havde med når man sejler, på første sejltur kommer man til at passe forsejlet. Så begynder man lige så stille at finde ud af hvad det vil sige at sejle ved hjælp af vinden. Der gå heller ikke længe, inden man kommer til at sidde ved roret, men i starten er det rart at have skipper lige i nærheden.
I løbet af sommerhalvåret tager vi på flere ture og det er her man bliver bedre til at sejle Da det er her man finder ud af om det man har lært, ved det ugentlige møde tirsdag aften, kan bruges til noget.
I nogle sommerferier tager vi af sted i en hel uge. I sommeren 1992 var der togt i Limfjorden og 1995 og 1997 var der sejladstogt i det sydfynske øhav.Du kan læse om sejladsklassens togt i 1992 ved at klikke her.

Vinterhalvåret 

Her starter vi med at rigge wayfare jollerne af og kører dem i vinterhi. Så går der nogle møder med at få lakeret det træværk der høre til båden. Sideløbende med det praktiske arbejde vil man lære lidt om bådens fagudtryk, lidt navigation, lidt søvejsregler og lære at lave de relevante knob, der bruges ombord på båden når vi er ude at sejle, udover alt dette hygger vi os med et stykke kage, inden vi drager hjem fra sejlcenteret på Holbæksgårdsvej.
Det hænder også vi drager ud i byen og besøger forskellige ting, vi har tidligere været på besøg ved f.eks. Flyvestation Karup, Falck og en modeljernbane klub, så det bliver spændene hvad vi skal ud at opleve denne vinter. Men inden man har set sig om så skal vi til at klargøre bådene igen.

Sikkerhed

Det går vi selvfølgelige meget op i, alle bære altid redningsvest når vi er ude at sejle. Er vi på togt eller har en weekend sejlads, så har vi også altid nødraketter og påhængs motor med, når vi kommer i land melder vi tilbage til en kontakt person, så der er klarhed over hvor vi befinder os. Hvis vejret er for voldsomt tager vi ikke ud at sejle, det vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet udfra, hvor erfarne besætningerne er, men vi sejler aldrig ud hvis der blæser mere en 10,7 sek/m. der svare til frisk vind. Alle FDF Randers 2´s sejladsleder har også bestået søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejler.

 

Bådene

 

I Sejladsafdelingen har vi tre Wayfarer joller. På de næste sider kan du læse lidt om hver enkelt jolle. De tre jollerne tilhører kredsen.
 

Klik på jollens navn for at se lidt om den:

 -

 - Rita

 - Bino

 - Victoria

 

Jollerne har hjemsted i Dronningborg Bådlaug, som ligger et lille stykke ud af Randers Fjord.