Velkommen til FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn 

 

Klatretårnet

FDF Randers 2 byggede i 1998 et 11 m højt klatretårn på den østlige side af kredshuset. For at få plads til det store tårn måtte vi flytte vores brændeskjul og et par store træer måtte "lade livet". Tårnet blev bygget af en gruppe af kredsens ledere og andre, som havde tid og lyst til at hjælpe til med arbejdet. 

 

  

Tårnet har tre sider. På den ene af siderne er mulighed for at klatre lodret op af væggen. Den er en mere udfordrende bane, hvor man skal klatre op, lidt bagud og derefter videre op til toppen. På den tredje side er mulighed for at rapelle, både ned ad væggen og frit hængende. Væggene er lavet, så grebene kan tages af og flyttes, så der er mulighed for at lave klatrebanen om og derved tilpasse sværhedsgraden til de, der skal klatre.

En håndfuld af kredsens ledere er uddannede klatreinstruktører, således disse kan sikre og vejlede når der klatres på væggen. For at sikre, at det ikke er muligt at klatre på væggen, når der ikke er en klatreinstruktør til stede afmonteres grebene, der sidder på tårnets nederste 2,5 m.

Klatretårnet må bruges af FDF'ere når de er fyldt 11 år. Når der klatres gøres dette med hjelm og med klatresele, og klatreren sikres af en af de uddannede klatreinstruktører, der igen er sikret i et jordspyd.