Velkommen til FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn 

 

Kredshuset

FDF Randers 2's kredshus ligger på Langvangen 2.

Kredshuset er bygget i 1980 med hjælp fra forældre, venner og kredsens medlemmer.

Kredshuset ses på billedet til højre.

 

Ombygning og tilbygning blev lavet i 2010/2011 ombygning af køkkenet og en ny tilbygning

med 1 rum der kan blive til 2 via en foldevæg

 

 

Værkstedet
Værkstedet er det "praktiske" rum i huset, hvor vi saver, hamrer, maler og laver andre ting,

der er hårde ved rummet.

 

Køkkenet

Der kan vi lave mad og bage


Salen
Salen er det "store" rum i kredshuset, hvor vi kan samles og hvor klassemøderne primært tager sit udgangspunkt.

Kontoret
kontoret kan vi kopiere, telefonere, kontoret er ledernes "administrative" rum, men børnene må da også gerne komme her.

Grupperumt
Div. grupperum, der anvendes f. eks. når klasserne opdeles i mindre grupper for at lave forskellige aktiviteter.

Vedligeholdelse af Kredshuset
Den daglige oprydning og rengøring ligger hos de enkelte klasser, der efter deres møder fejer og rydder op,

så kredshuset derved holdes rimelig rent.

Kredshuset vedligeholdes løbende når der er "Arbejdsweekend", hvor alle, der har lyst til at give en hjælpende hånd, er I meget velkomne.

disse weekends bliver der bl.a. ryddet op i huset, gjort hovedrent og vedligeholdt ved f. eks. at male træværket på huset.

Kredshusbestyrelsen
Kredshusbestyrelsen varetager kredshuset og dets interesser. Det er bestyrelsen, der træffer væsentlige beslutninger i forbindelse med kredshuset. Det er endvidere bestyrelsens medlemmer, der sørger for, at græsset bliver slået, hækken bliver klippet og lign. mindre praktiske opgaver.

Kredshusbestyrelsen afholder generalforsamling en gang om året, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hver gang.
Bestyrelsen består pr. 4. Marts 2023 af følgende personer:


 - Michael Hougaard
 - Michael Pedersen
 - Peter Nielsen

 - Thomas Kristensen
 - Lars Nielsen